Kruses gate 5b

Kruses gate 5b er av dagens eiere en fabelaktig godt vedlikehold trevilla fra 1897 tegnet av den tyskfødte arkitekten Heinrich Jürgensen. I dag er bygningen organisert som en horisontaltdelt tomannsbolig. Hageanlegget var i ufullstendig forfatning. Eiernes ønske var et nytt, enkelt og stramt hageanlegg uten påtrengende vedlikehold.

IMG_6008Den største utfordringen i utformingen var og er en av Oslos største bøketrær som i dag på mange måter forhindrer innkjørselen. All den tid treet åpenbart ikke lar seg flytte og portkonstruksjonene som bygningen ellers er fredet, måtte løsningen tilpasses dette.

IMG_6004Hagerommet er i dag omrammet av formklippete hekker omrammende et plenareal. En skifersti (Oppdal) i polygont mønster fører fram til første etasjes terrasseinngang. Sett ovenfra 2. etasje leverer hageanlegget en enkel og blomsterrrik grafikk. Eierne gjør en forbilledlig driftsinnsats. Heia!

Spesifikasjoner

Fall- og grunnforhold tilsa en svært enkelt framdrift med tilførselav drenerende masser til skifersti og noe tilførsel av harpete, ugressfrie matjordmasser til plen og planting. Blankmispel (Cotoneaster lucidus) løser ønsket om formklippet hekk mot Kruses gate, mens barlind (Taxus intermedia) imøtekommer samme behov mot innkjørselen. Skyggevirkninger fra det kolossale bøketreet har gitt noe uensartet tilvekst av barlindhekken, men med tid har denne også funnet er grei, ensartet vekst. Eiernes innplanting av stauder langs bygningsfasaden er velfungerende.