Nordraaks gate 25

Hageanlegget tilknyttet Nordraaks gate 25 i sin opprinnelige form fra 1930 var nærmest visket ut. Gjennom årene og flere eier er det ingen overdrivelse å hevde at hagen har vært neglisjert. Ny eier ønsket en betydelig opprusting og ga oss frie tøyler i utformingen. Svært lite av prosjektet ble tegnet ut. Det meste ble til gjennom nære og gode samtaler mellom eier og oss i anleggsperioden 2015. Eier er uvanlig godt hagekulturorientert.

Som hovedprinsipp for planforslag og utforming vektla vi intern massebalanse, lokal håndtering av overflatevann, gjenbruk av alle opprinnelige steinmaterialer /storgatestein, Oppdal skifer og steinmaterialer funnet i grunnarbeidene, avtrappet terreng med en «vandresti», et maksimert botanisk innhold, et lysthus av spaljerte frukttrær, et ønske om et naturhermende vannarrangement med mulighet for drift med fisk, en formal urte- og grønnsakshage og en romslig plen.

Overvann og takvann er ivarettatt i to større fordrøyningskammere (hhv. ca. 80 og 60 kbm) etter utsjakting av stolpeleire erstattet av grov jernbanepukk (32-63mm). Infiltrasjon av regnvannn er maksimert med store tilplantete arealer. Sentralt i hagen renner et bekkefar mot en mindre hagedam. Bekkefaret drives med sirkulasjonspumpe. Tilførsel sikres dels ved regnvann og dels flottørstyrt med kommunalt vann. Bekke- og damarrangementet er bygget med Concrete Canvas.

Det er lagt stor vekt på høy botanisk variasjon (se planteliste. Ikke 100% oppdatert da eier bidro betydelig i prosessen ).

Planteliste

Arbeidene ble igangsatt mai 2016, sluttført med planting mai 2017 og overrakt til eier med en feiende flott overekkelsesfest. 

Vi er svært takknemlige for et uvanlig utfordrende og særdeles spennende oppdrag.

Bla ellers her for innsyn i framdrift og prosess:

Framdrift og prosess

Kvalifikasjoner

Publisert

22. januar 2019

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *