Stunthager

Hage for Blitz 

BlitzhageBygget med hjelp av blitzere og folk fra Radio Orakel i samme bygning samtidig som Oslo-politikerne førte avsluttende drøftinger om hva de skulle gjøre med huset. Hagen bestod av et lass jord som ble håndraket til en passende form og dekket med ferdiggress samt avskårne trekkerør i plast med røde potteroser i. Hagen ble holdt i hevd i noen uker før den grodde igjen første åre og rehabilitert det neste. Så vokste den seg vill. Prosjektet ble fullfinansiert av sponsorer.

Park-er-ingens-plass

Parkert hage

En natt lukeparkerte denne stunthagen i Welhavens gate i Oslo; en minijapansk hage i den ene enden med en fluktstol i den andre som utsiktspunkt. Jeg betalte parkeringsavgift for den, festet parkeringslappen til fluktstolen og vedla en oppfordring til fortsatt P-betaling. Den ble stående ut dagen til en bilist parkerte oppå den. At en ukjent spontandeltager i prosjektet rullet ferdiggresset oppå bilen, var en uventet fortsettelse av prosjektet. Trafikketaten hentet restene til slutt. Kanskje finnes lommeparken fortsatt sammenrullet på Trafikketatens borttauingstomt? Prosjektet ble fullfinansiert av sponsorer.

Park-er-ingens-plass 2

DSCN0374Denne rundkjøringen på en parkeringsplass ved et kjøpesenter ble i løpet av en formiddag endret. Sett ovenfra ligner denne rundkjørjingen et dartbrett med ringene konstruert av lys grå grus og ferdiggress. «Bulls Eye» eller blinken er røde potteroser. Pilen er en halv Saab 900. Jeg traff blink. Prosjektet ble fullfinansiert av kjøpesenteret og ble stående noen måneder.

 

Stunthager handler om å anlegge mer eller mindre temporære hager på overraskende steder, helst for overraskende oppdragsgivere, men også i egen regi. Hensikten er å utforske yttergrensene av hva en hage også kan være, eller bli oppfattet som. Med årene er det blitt til en del; kommunal krocketbanehage på rullegress i Bodø og på Torgalmenningen i Bergen, en pornohage på Skjetten, en flytehage i Lysakerelva, en flammehave på en tennisbane osv. Når jeg en gang får ryddet i dias- og filmarkivet mitt, finner jeg flere enn disse tre: