Pilestredet Park

Pilestredet Park

Der Rikshospitalet lå fram til 2000 er det bygget 1400 boliger og næringslokaler. Boligområdet Pilestredet Park har mottatt en lang rekke priser med særlig hovedvekt på overordnete byøkologiske føringer for utbyggingen. Utemiljøet består av svært mange små park- og...
Lille Jacob, Jessenløkken

Lille Jacob, Jessenløkken

Etter flere tiårs manglende påpasselighet lå dette semiprivate parkanlegget brakk. Vi tok i samarbeid med lokale næringsdrivende initiativ til opprustings-/rehabiliteringstiltak og framla historisk dokumentasjon for parken og hvilke tiltak vi mente var formålstjenlig....
Jacob Aalls gate 17

Jacob Aalls gate 17

Eiendommen er organisert som et aksjeselskap med 26 leiligheter og fire næringslokaler. Styret kontaktet Små Landskap AS tidlig i august 2017 med ønske om pristilbud på opprusting/reparasjon av bakgården etter arbeider med boring for jordvarme. Her en kort video fra...