I noen år i yngre dager redigerte jeg «Gressforum», fagbladet til landets banemestre, fagfolket som i plenens hjemland England kaller seg greenkeepere, og som så godt de kan besørger at fotballer og golfballer triller omtrent dit spillerne sikter. Som kjent går det ikke alltid slik. En naturlig konsekvens av min korte redaktørgjerning måtte nødvendigvis bli at jeg gravde meg ganske ettertrykkelig ned i gressplenfaget. Etter et titalls fagartikler, gjorde jeg opp status for norsk gressplenvirkelighet med fem gresselige påstander:

  1. Norge ligger helt på yttergrensen av klimagrensen for vellykkete plener.
  2. Norge består av like mange pleneksperter som pleneiere
  3. Plastgress er på sikt billigere enn naturgress.
  4. Om få år vil ingen spille fotball på naturgress i Norge
  5. Halvparten av landets golfbaner kommer til å gå konk.

Det er kanskje lett å tenke seg at min redaktørgjerning i «Gressforum» ble kortvarig. Sant å si er jeg ikke ubekvem med det. Ingen annen plante er dyrere i drift og krever mer stull og stell. Norske hager og parker hadde hatt godt av en opprivende plenrevolusjon. Men jeg slipper ikke unna gresset. Av alle de hundre- eller kanskje tusentalls hagespørsmål jeg får i løpet av et år, dreier minst halvparten seg om plenproblemer. Nå i sesongåpningen kommer det uungåelige: Hvor kort skal plenen klippes før frosten? Jeg har endelig funnet svaret:

Lek med plenen. Still gressklipperen på ulike høyder og klipp mønstre i den. Snauklipp noe. La annet frike helt ut. Lag ruter, sirkler, organiske former, portretter av griser, politiske slagord eller bare ”Jeg elsker deg” til din kjære. Hold på med det til et par uker før frosten setter inn. Da jevner du alt ut til cirka tre centimeter og gjødsler med ¼ av anbefalt mengde av et eller annet spesialisert høstgjødselslag.

Og bruk batteriklipper!

Les mer her

Lek med klippemønstre i plenen, og ikke med tærne

Lek med klippemønstre i plenen, og ikke med tærne

Tor Smaaland

Motta nyhetsbrev fra Små Landskap AS

Heia! Jeg heter Tor Smaaland. Her deler jeg betraktinger om byens uterom like meget som den private hagesfæren ganske enkelt fordi parker og hager er to sider av samme sak.

 

 

Takk for at du ønsker å motta nyhetsbrevet fra Små Landskap! Du har nå mottatt en mail der du må bekrefte påmeldingen.