Om Små Landskap AS

Små Landskap AS ble etablert høsten 2014 på skuldrene til Smaaland Hagesenter AS. Vi forvalter mange tiårs erfaringsbasert kunnskap om planlegging, prosjektering, teknisk anlegning, drift og vedlikehold av alle typer utendørs anlegg. Vårt nettverk av dyktige fagfolk innen alle relevante fagområder er vår største styrke.

Hvor små landskap bygger Små Landskap AS? For oss står det ikke på størrelsen. Vi setter oppgaven med å forstå og fortolke dine behov i sentrum for siden å omsette disse til et utemiljø du og dine vil trives i. Utendørs anlegg skal leve og vokse videre etter at anlegget er bygget. Suksess handler derfor om mest av alt om å dimensjonere utemiljøet slik at det passer til dine forutsetninger for drift og vedlikehold. Prinsippene for denne tenkningen finner du like meget i boka «Late hager» (Tor Smaaland, Kagge 2004) som i «Perspektivplan for Slottsparken 2011-2025» (Tor Smaaland, Det kongelige hoff 2012).

Små Landskap AS er således like meget et kompetanse- og formidlingssenter for utemiljøet som en utførende anleggsgartnerbedrift. Vi vet hva vi kan. Og vi deler det.

Tor Smaaland

Tor Smaaland

Daglig leder

Tor er en underlig kombinasjon av anleggsgartner og mediemenneske. Han har mer enn tretti års fartstid i bransjen med mange titalls svært forskjelligartete hage- og parkanlegg i Asker, Bærum og Oslo vest bak seg. I tillegg har Tor tiårig bakgrunn som redaktør og fagjournalist i flere norske tidsskrifter for park- og anleggsgartnerbransjen, han har utgitt en lang rekke fagboktitler, jobbet fast som fagformidler i NRK og Dagbladet samt en rekke tidsskrifter, aviser m.v, og er en aktiv foredragsholder. I 2010 ble Tor engasjert av Det kongelige hoff som Slottsgartner med hovedoppgave utvikling av langsiktige perspektivplaner og praktisk iverksettelse av disse for samtlige park- og hageeiendommer tillagt Hoffet. Utviklingen av Slottsparken har stått sentralt i dette arbeidet.

I Små Landskap AS er Tors hovedansvar administrasjon, kundekontakt, overordnete landskapstekniske løsninger, faste konstruksjoner som murer, belegninger, natursteinsarbeider, drenering, vanningsanlegg, belysning m.v.

Mark Edward Pearce

Mark Edward Pearce

Gartner

Mark er åttende generasjons engelsk gartner med spesialfelt plantedesign. I engelsk fagkontekst ville Mark hatt tittel «Plantsman», en dessverre ukjent fagtittel i Norge. Mark har deltatt i flere prisbelønnete hageanlegg ved Chelsea Flowershow og Hampton Court i England. Med norsk fagbrev som anleggsgartner og et titalls års fartstid her i landet, vet Mark mer enn de fleste om hva som fungerer i norsk klima, ikke bare når det gjelder planter, men også når det gjelder planløsninger, design, byggeledelse, drift og vedlikehold.

Entreprenører

Små Landskap as har et nært og godt samarbeid med flere ulike spesialiserte entreprenører. Der én er god i store anlegg og prosjekter, som Håkonsen & Sukke as, er andre spesialister på trange småanlegg som KS Grønt og Anlegg. Vi leverer også spesialiserte tjenester innen avanserte trepleie-/trefellingstjenester.

I de senere årene med økende nedbørsmengder og tilhørende vannskader i kjellere, ser vi en økende tilstrømning av til dels svært kompliserte dreneringsoppdrag. Med grundig framdriftsplanlegging og stedstilpasset utrustning minimaliserer vi skader på hager- og parkanlegg og ikke minst velvoksen vegetasjon.

Små Landskap AS arbeider tett med erfarne håndverkere innen tradisjonelle fag smijern, tømrerfag, brostein- og skiferarbeider. I vårt nettverk finner du selvfølgelig også murer, rørlegger, elektriker, maler m.v. 

Små Landskap as prioriterer samarbeid med bedrifter som ivaretar lærlingeordningene og gjør det vi kan for å holde tradisjonelle norske håndverk i hevd.