Tjenester

Plan, prosjekt, planter, pleie

Plan: Vi arbeider like meget med overordnet planverk  for utvikling av byparker som «Perspektivplanapparatet» for kongelige eiendommer i Norge som med planlegging og utforming av større og mindre, private hageanlegg.

Prosjekt: Gjennom et bredt og tett nettverk av mange ulike dyktige fagfolk og håndverkere fører vi ulike planverk til full gjennomføring. Vi bygger sjeldent på planverk utviklet av tredjepart, deltar aldri i åpne anbudsrunder, men gir deg alltid bindende tillbud på arbeidene vi utfører.

Planter: Planter er parker og hagens primære byggemateriale. Utvalget er tilnærmet uendelig. Vi leverer hjem til deg alle typer friske trær, busker og stauder av ypperste kvalitet fra de fremste planteskoler i Norge og EU, alt med garantert tilvekst.

Pleie: Parker og hager er levende objekter som i motsetning til andre byggverk svært raskt vokser seg ut av form. Vi leverer aldri egne park- og hageanlegg uten oppfølgende pleieplaner. Om du ønsker det, kan vi også forestå drift og pleie av ditt eksisterende park- eller hageanlegg, eller bistå deg i kvalitetssikring og utvelgelse av bedrifter.

Foredrag, kurs og fagreiser

Foredrag: Det er utviklet en lang rekke ulike foredrag som imøtekommer mer praktiske behov og ønsker fra mindre grupper hageinteresserte like mer teoretiserende tematikk for universiteter, høy- og fagskoler og parketater.

Kurs: Ved behov kan vi forestå praktiske og teoretiske kurs i hageplanlegging og forvaltning.

 

Rådgivning

Ikke sjeldent stopper gode planer og ideer opp i byråkratisk jungel, manglende forståelse hos oppdragsgiver eller finansiering. Vi kan bistå deg med å analysere situasjonen, utvikle målrettete presentasjoner og hjelpe til i kommunikasjonsarbeidet. Ikke sjeldent er veien til suksess mest et spørsmål om rett valgt retorikk kombinert med god timing.

Står du fast? Kommer du ikke videre? Har noe gått galt? Ikke sjeldent ligger løsningen snublende nære. Mye kan være løst med en hyggelig ettermiddagssamtale. Jeg kommer gjerne hjem til deg, lytter, analyserer og foreslår løsninger. Jeg verken tegner eller skriver, men tenker høyt sammen med deg. Vi finner alltid en løsning sammen.