Veståsen 16, Hosle

DSC_4583

Hageanlegget

Jeg har alltid vært varsom med å planlegge og bygge hager som krever mer av eierne enn de egentlig har tid, lyst og råd til. Det finnes knapt noe tristere enn å vende tilbake til gjenvokste ruiner av noe du trodde på. Det er med dette tankegodset i bunnen jeg gjennom mange år utviklet konseptet «Late hager» som i 2003 endte med boka med samme tittel. Forleggeren min, Erling Kagge, har siden hevdet at den er Nordens mestselgende hagebok. Jeg vet ikke om det er helt sant, men at konseptet er sannferdig, er jeg sikker på. Mange tusen bokkjøpere mener øyensynlig det samme. Jeg har bygget noen titalls hager i mitt liv, men bare to til meg selv og egen familie. Den første forlot vi for knappe ti år siden da barna vokste fra både den og oss. Den andre, her i Veståsen 16, er utvilsomt min lateste hage. Den tok meg åtte år. Hager blir oftest best slik. Skritt for skritt.

DSC00699

Grunnleggende konsept

DSC_3740 DSC_7747

Med unntak av utgangen fra spisestuen til den skiferlagte frokostplassen mot øst og soloppgangen, er terrenget rundt hele bygningen hevet opp og vindusflatene forstørret med vidt utsyn til hagens frodige beplantninger. Inne- og utegulv ligger i tilnærmet like høyder. Skillet mellom ute og inne er mer eller mindre visket ut. Konseptet for Veståsen 16 er hus og hage samlet i en tilnærmet sømløs helhet.

DSC_4851

Hagen ligger tett til skogen og skal ikke skille seg fra den. Sentralt i hagerommet ligger en tre meter høy naturlig fjellknaus fylt av alle mulige og umulige naturlige og kultiverte vekster som blomstrer fra første vårdag til frosten setter bremsene på. Denne naturlige og derfor tilnærmet vedlikeholdsfrie fjellhagen er Veståsen 16 fremste attraksjon. Jeg slutter aldri å forundre meg over hva den finner på.

DSC_4576

Hagen skal omfavne det livet du vil leve der uten sjenerende innsyn fra noe sted. Vil du ligge naken i sola er det bare deg som hindrer det.

IMG_3873

Barna skal gis store, tørre, faste og trygge flater å leke på. Vil de mer , venter fire-fem hundre dekar skog like utenfor hagegjerdene. Egen hund eller katt skal kunne vandre fritt. Andres får gå andre steder.

DSC00789

Hagens beplantninger skal stelle seg selv, men byr alltid på mer om du bidrar med noen helgers tiltak gjennom sesongen.

IMG_1472

Drift og vedlikehold skal rask kunne forstås av selv den minst hageerfarne, men samtidig skal utviklingsmulighetene ligge klare for den som vil enda mer.

Grunnleggende anleggstekniske løsning

DSC_3735

Klima endrer seg. Det blir mer av alt, og ikke minst nedbør. Sikker håndtering av nedbørsmengdene er således den mest vesentlige suksessfaktoren. Ingen vil bo med stadig druknet hage – eller hus. Derfor startet jeg med å beregne og dimensjonere avrenning fra og til hagen, taket og omkringliggende terreng. Opprinnelig veiprofil i den kommunale veien Veståsen førte regnvann fra omkringliggende terreng til hagen. Etter innstendige klager bygget kommunen om veiprofilen i 2007. I dag ender overflatevann fra kommunal veigrunn slik det skal i kommunalt overvannsnett utenfor Veståsen 16, noe også Veståsen 14 og nr. 12 nå nyter godt av. Med husets ca. 140 kvm pulttak (fall til én side) føres alt takvann til takrennenedløp langs husets ene langside, og derfra ut i terreng gjennom drensrør-/grøfter følgende husets grunnmur. Byggeforskrifter fra byggeåret (1961) og endret klima/nedbørsbilde tilsa at opprinnelig dimensjoneringen av husets drenering neppe var tilstrekkelig. Derfor bygget jeg det om i 2005/2006.

Drensteknisk løsning

DSC_0419

Ca. tre meter dype grøfter til bunnen av ringmuren på alle kanter av huset jeg kom til. Doble 100 mm drensrør ompakket i fiberduk klasse 2, det ene knyttet til takrennenedløp. Begge overdekket av en halvmeter grove drensmasser og siden adskilt fra etterfylte jordmasser med fiberduk. Slik holdes drensmassene åpne og rene. I tillegg 4 x 4 x 3 meter fordrøyningskammer der det store kjellervinduet er i dag. Kapasitet vannmagasin uten medberegnet løpende avrenning er ca. 50 000 liter som tilsvarer ca. 300 mm nedbør per time. Nedbørsnormalen for eiendommen er 700 mm/år. Det kan altså ikke sås tvil om at dreneringen er tilstrekkelig dimensjonert. Grunnmuren ble selvfølgelig samtidig påført smøremembran og dekket med Platon (grunnmursplast). Da var det på tide å begynne med hagen.

Fem byggetrinn Trinn 1 (øst) 2006

DSC_7066 DSC_3739

Forhagen og inngangspartiet mot Veståsen (øst) ønsker deg hjertelig velkommen med frodig helårsblomstrende beplantninger bestående av et trettitalls ulike, samarbeidende og vinterherdige buskvekster omrammende grove 60-80 år gamle staselige og friske bjerketrær. Bær- og nøttebusker lokker småfugl og ekorn.

DSC_3743 DSC00819

Inngangspartiet er anlagt med granittkantet, håndhugget Oppdalskifer over frostfritt pukkfundament. Biloppstillingsplass er dekket av mønstret brosteinsbelegg over frostfritt pukkfundament kantet med indisk granitt. Derfra fører også en granitt/skifertrapp til hagen og huset.

Trinn 2 (nord) 2007/2008

DSC_3735

Ca. 30 kvadratmeter vinterhage/verksted/anneks/bod med luft-til-luft varmepumpe. Bygget i trykkimpregnert 48×98 mm hvitmalt reisverk dekket av 15 mm veksthusplater. Gulvet er skifer lagt i betong og brostein satt i sand som om det skulle vært ute. Her dingler jeg i hengekøye blant overvintrende, eksotiske krukkevekster og velvoksende drueplante, og hører musikk. Til vinterhagen ligger en sammenhengende bod i samme reisverkdimensjon isolert med 100mm Glava. Gulvet her er Epoxymalt betong som i et verksted. I boden smører jeg ski, fikser sykkelen og småpusler med andre ikke så veldig viktige ting vinters- og sommerstid.

DSC_7755

Anneksets ene langvegg er reist rett over en kraftig støttemur av betong mot bakenforliggende skråterreng. Ved store nedbørsmengder sildrer litt vann inn som samles mot to rister koblet videre til drensrør under skifergulvet. Dette er en bevisst og villet konstruksjon for å gi vinterhagen en samtidig uten- og innendørs opplevelse – og druene vann når jeg ikke er hjemme.

DSC_7053

Annekset er like langt som hovedhuset er bredt med ca. to meter avstand fra huset. På et espalje av malt trykkimpregnert virke klatrer skyggetålende slyngvekster som om få år overdekker denne korridoren helt og knytter hus, anneks og hage sammen.

Trinn 3 (syd) 2008/2009

IMG_3873 DSC_7036

Hovedterrassen i 28 x 120 trykkimpregnert, oljet furu skrudd mot trykkimpregnerte 48×148 dragere/48×98 bjelkelag følger hele husets vestlige langside med to klart adskilte hagerom. I den nordøstlige delen, hvor også den romslige sommerinngangen til vinterhagen/annekset er, står tørkestativ til klær og plass til trygg sykkelparkering. Her vokser en gruppe nærmest vedlikeholdsfri, paleobotanisk samling, det vil si vekster som levde på kloden mer enn hundre millioner år før vi mennesker kom tuslende inn på arenaen. De gjør jobben sin uten behov for hjelp. Særlig magnoliaen.

IMG_1149

Den andre sørvestlige delen av hovedterrassen er adskilt fra den første med roseklatret espalje og skifergulv. Dette hagerommet benyttes som utespisesetue og grillsted. Og her baker solen godt Mot terreng trives en samling rododendron av ulike slag, mens eksotiske, nærmest palmelignende småtrær danner tak.

Trinn 4 (vest) 2009/2010

DSC_7759

Den videreførte hovedterrassen av trykkmpregnert, oljet furu over like solid bjelkelag og frostfrie stolpefundamenter ligger skjermet og adskilt fra nabo med mannshøyt gjerde i samme utforming som huset. Sollys slipper til for plantinger gjennom smale veksthusglass. Her finner du også en bitteliten rosehage.

Trinn 5 (vest) 2011/2012 IMG_3875

Terrassen ender i et ca. 20 kvadratmeter stort veksthus, som den hageinteresserte kan benytte til dyrking av det aller meste; grønnsaker eller kanskje bare fred og ro? Her skinner solen fra morgen til kveld. Og her finner du også en skjermet utedusj.

IMG_3877

Trinn 6 (nordvest) Bak veksthuset ligger alt klart til en større kjøkkenhage, men det får bli opp til de nye eierne.

DSC00773

Spesifikasjoner

Nordøstvendt villahage på dels sterkt skrånende fjellgrunn og dels leirgrunn. Huset fra ca. 1960. Areal såvidt over 1000 kvm. Primært utegulv av 28×120 mm impregnert furu, men også brostein og større arealer hugget Oppdalskifer. Svært omfattende beplantning. Her er noe:

Acer palmatum `Atropurpureum´, Acer palmatum `Dissectum´, Actinidia kolomikta , Aesculus carnea `Briotii´, Aronia melanocarpa `Moskva´, Buddleia davidii `Royal Red´, Cornus stolonifera ´Flaviramea´, Euonymus alatus, Euonymus europeus `Red Cascade´, Euonymus planipes, Forsythia intermedia ´Northern Gold´, Hamamelis japonica, Hydrangea macrophylla `Alpenglühen, Lonicera periclymenum `Serotina´, Magnolia stellata, Philadelphus coronarius, Prunus avium, Prunus `Opal´, Prunus serrulata `Kanzan´, Rhododendron h. `Pfauenauge´ (lys blålilla med kreftige mørkrøde prikker), Rhododendron `Goldbukett´ (gul med røde prikker), Rhododendron `Roseum Elegans´(rødlig lilla), Rhododendron h. `Azurro´, Ribes sanguineum `Koja´, Ribes rubrum `Jonkheer van Tatz´, Spirea japonica `Little Princess´, Vaccinium corybosum `Earliblue, Viburnum farreri `December dwarf´, Notofagus antarctica, Thamnocalamus spataceus og veldig, veldig mye mer…