Det snarlig kommende Slottsmuseet må selvsagt legges til Geografisk Oppmåling. Slik åpnes en fabelaktig anledning til å danne Oslos Sentralpark rommende de fleste av nasjonens sentrale kulturbygninger. Hvilken hovedstad i verden kan vise til noe lignende?

Byplangrepet for «Sentralparken» ligger så snublende nære at jeg antagelig sparker inn i det minste ulåste dører: Dersom veistubben Kristian IV gate fra «Grotten» til Universitetsgaten omreguleres til park, knyttes «Nisseberget» i Slottsparken til den utsøkte, lille barokke parkperlen omkransende Geografisk Oppmåling. Denne kan i sin tur med svært enkle grep sammenbindes med parken rundt Historisk museum. Med varig park i et framtidsrettet design på Tullinløkka, knyttes denne gordiske byromsknuten, forutsatt at Kristian IV gate omreguleres til parkstrøk, til Universitetsbygningens nylig, forbilledlige rehabiliterte parkanlegg. På motsatt side av Universitetet, mot Karl Johans gate, er allerede Universitetsplassen sammenbundet til Nationaltheatrets park, Studenterlunden og  «Spikersuppa» helt ned til Stortinget. Resultatet er én sammenhengende Sentralpark rommende institusjoner som Stortinget, Nationalteateret, Universitetet, Nasjonalgalleriet, Historisk museum, Slottet med Stallbygning – og altså Slottsmuseet.

Som et parkmessig hele vil Oslos Sentralpark i internasjonal kontekst framstå som en unik parkkulturell helhet med folkeparken Slottsparken i romantisk stil fra 1850-tallet som sentralt parkrom, omkranset av Dronningparken med sine planlagt, rehabiliterte fire parkkulturelle epoker spennende fra 1700-tallet til nåtidens Slottsgård, barokkparken ved Slottsmuseet med Slottsmuseet og Historisk museum, en ny samtidspark ved Tullinløkka mot sørøst med Nasjonalgalleriet, den nylig rehabiliterte Universitetsparken med Universitetet og altså Studenterlunden/«Spikersuppa» med Nathionalteateret og Stortinget.

Byplangrepet åpner for en etter mitt syn nødvendig motvekt til de for tiden svært omfattende endringer Oslo gjennomgår med utbygningen av sjøfronten og fortetting. Her framstår dessverre ikke parkmiljøet som det mest framtredende. Ved å etablere Sentralparken skapes et grunnlag for en varig, parkmessig ramme rundt en unik samling historiske bygninger av meget høy kvalitet og standard. All den tid Staten på ulikt vis er eier av alle eiendommene, vil en bare med uvilje støte på formelle hindringer i plangrepet. På samme vis ligger det aller meste til rette for nødvendige, forutsetningsvise drifts- og vedlikeholdsrutiner i de meget kompetente driftsenhetene Slottsgartneriet og Universitetets parkavdeling.

Tor Smaaland

Motta nyhetsbrev fra Små Landskap AS

Heia! Jeg heter Tor Smaaland. Her deler jeg betraktinger om byens uterom like meget som den private hagesfæren ganske enkelt fordi parker og hager er to sider av samme sak.

 

 

Takk for at du ønsker å motta nyhetsbrevet fra Små Landskap! Du har nå mottatt en mail der du må bekrefte påmeldingen.