Spørsmålet bringer oss helt til den aller innerste og eldste kjernen av planteriket, lenge før vi garnere i det hele tatt var påtenkt, om det da ikke fantes egne gartnerdinosaurer da?

Men, nei. Bregner blomstrer ikke. Slekten tilhører de eldste plantene på jorda, faktisk fra lenge før dinosaurtiden. Vi skal omtrent 300 millioner år tilbake da klodens landareal stort sett var dekket av bregner. Enkelte av bregnene kunne bli høye som hus, kanskje helt opp til femti meter høye beist. Det er ganske utrolig er at disse urtidsplantene fortsatt finnes spredd over hele jorda i alle klimastrøk.

Bregner er svært enkle planter. De formerer seg ikke med frø, og har dermed heller ingen blomstring. Det skal du lenger fram i plantenes utviklingshistorie for å finne. Bregnene formerer seg med en slags sporer på bladundersidene. Sporene er kjønnsløse, og er altså ikke avhengig av noen befruktning fra andre bregner, insektsbestøvning og slikt.

Mange av dem er utmerkete hagestauder på skyggefulle plasser. Noen passer også godt inne om du holder luftfuktigheten oppe, enten med hyppig dusjing med spruteflaske, eller ganske enkelt ved å ta dem med deg på badet når du dusjer.

Tor Smaaland

Motta nyhetsbrev fra Små Landskap AS

Heia! Jeg heter Tor Smaaland. Her deler jeg betraktinger om byens uterom like meget som den private hagesfæren ganske enkelt fordi parker og hager er to sider av samme sak.

 

 

Takk for at du ønsker å motta nyhetsbrevet fra Små Landskap! Du har nå mottatt en mail der du må bekrefte påmeldingen.