Inkognitogaten 1

Murvillaen i Inkognitogaten 1 ble tegnet og oppført i 1868 av den tyskfødte byggmesteren og arkitekten Asmus Lenschow for skipsreder F. H. Heitmann. Den to etasjers villaen i tudorstil med sitt særegne tårnværelse i tredje etasje, beskrives tidlig som et vakkert, lite slott – bak Slottet. Villaen tilhører de første syv villaene som ble bygget da man begynte utparselleringen av løkkeeiendommene.

Historiske foto gir ingen indikasjoner på at hagen ble bygget med samme ambisjonsnivå som villaen. Det ble heller ikke funnet spor etter historiske hageplaner, plantelister m.v. i offentlige eller private arkiver. Små Landskap AS ga derfor hagen en utforming som kan tenkes å være representativ for hva som kunne vært gjort om hagen ble anlagt i 1860-årene. Hagen stod ferdigstillet våren 2008. Anleggsarbeidene ble fulgt av et kamerateam. En kortversjon ser du her.

 

 I 2017 ble plenarealet omlagt og hagen tilført et større staudefelt. Marginale deler av beplantingen har gått ut. Noe nytt har kommet til.

Materialvalget er gjennomgående norsk stein; hugget Oppdalskifer i terrasser, kjøresterk skåret Alta-skifer i parkeringsarealer og elvegrus fra Klokkerstua.

Vegetasjonsutvalget er svært rikt med store magnolia, sørbøk (Notofagus antarctica), hjortesumakk, gullregn, syriner, ulike beinvedarter m.v. som i etterkant er suplert med mange titalls ulike arter/slekter stauder og blomsterløk. Opprinnelig velvoksen trebestand er hestekastanje, lind, asal, alm og kirsebær.

Drift og vedlikeholdet ivaretas av Små Landskap AS og er kontraktsfestet «til evig tid». 

Kvalifikasjoner

Publisert

28. januar 2019

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *