Oscars gate 27

(Tildelt Oslo kommunes hagepris for 2016)

Oscars gate 27 var opprinnelig boligen til brødrene Homann, juristbrødrene som så framsynt kjøpte opp løkkene bak Slottet og utviklet området til landets mest sammensatte villabyer, nå kjent som Homannsbyen.

I dag befolker flere titalls større og mindre bedrifter bygningen under paraplyen Oslo International Hub.  Hagen benyttes i stor utstrekning som utleiearena for ulike arrangementer med opp mot 400 gjester.

Hagen fikk dagens utforming  med omrammende barlindhekk i 2007. Etter vannlekkasjer til kjeller, omfattende fasadearbeider og grunnleggende drenering av bygningen ble deler av hageanlegget lagt om i 2014.

Kommunen tillot ikke tilkobling fra eiendommen til kommunalt overvannsnett. Tak- og overflatevann føres derfor i drensrør/grøfter til 4x4x4m pukkfylt fordrøyningskammer under fontenen. Om fordrøyningskammeret overfylles, føres vannet i drensrør/ledegrøft til pumpekum. Om pumpekummen overfylles, løftes vannet opp med flottørdrevet pumpe og fordeles i plantefelt mellom Oscars gate og barlindhekk. Det er også plassert flottørdrevne drenspumper under kjellergulv. I opprinnelig plan skulle fontenen forsynes med vann fra fordrøyningskammeret. Grunnet vanskeligheter med filtrering/rensing av vannet lot dette seg ikke gjennomføre. Tilførsel/nivåregulering skjer derfor med kommunalt vann styrt av flottør.

I forbindelse med arrangementer utsettes plenarealene for heftige belastninger. Plenarealene ble derfor omlagt i 2018 samtidig med at tilårskommen syrinplanting og utgått (forgiftning) hagtorntre ble erstattet.

I sesong 2019 replantes alle staudefelt etter opprensing av skvallerkål.

Design, prosjektering og utførelse av alle elementer ved Små Landskap AS. Drift og vedlikehold utføres på «evigvarende kontrakt».

Se en kort presentasjonsvideo her: DSC_4362 liten

Kvalifikasjoner

Publisert

28. januar 2019

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *