Avisa Klassekampen trykker i dag mitt essay «Hvem skal dyrke byen?» som inngår i avisas sommerserie om parker og hager. I ukene framover skriver flere forfattere og fagfolk om denne grenen av kulturlivet.

Her finner du en engelskspråklig video-versjon av essayet. Vi håper denne piloten kan danne grunnlag for en videre utvikling av en bredspektret park- og hageprogramserie. Enjoy!

God sommer!

Tor Smaaland

Motta nyhetsbrev fra Små Landskap AS

Heia! Jeg heter Tor Smaaland. Her deler jeg betraktinger om byens uterom like meget som den private hagesfæren ganske enkelt fordi parker og hager er to sider av samme sak.

 

 

Takk for at du ønsker å motta nyhetsbrevet fra Små Landskap! Du har nå mottatt en mail der du må bekrefte påmeldingen.