Jacob Aalls gate 17

,

Eiendommen er organisert som et aksjeselskap med 26 leiligheter og fire næringslokaler. Styret kontaktet Små Landskap AS tidlig i august 2017 med ønske om pristilbud på opprusting/reparasjon av bakgården etter arbeider med boring for jordvarme. Her en kort video fra framdrift.

 

Det ble framlagt et privat designutkast som ble forkastet begrunnet i mangelfull overvannshåndtering. Pristilbud ble lagt på grunnlag av alternativt design fra Små Landskap AS v/Smaaland/Pearce. Alternativet ble akseptert. Arbeidene startet 2/10-17 som med unntak av plantearbeider ble sluttført ved snøfall 14/11-17. Plantearbeidene ble gjennomført mai 2018. Arbeidene er holdt innenfor gitt budsjett, utført med egne krefter og stab på tre.

Bakgården er svært trang og skyggefull. Overvannshåndtering og romslige arealer for opphold og bruk av flere samtidige ble satt som premissgiver for utførelse med maksimerte, åpne plantefelt for infiltrasjon, teknisk fordrøyningsanlegg og større og mindre romdannelser. Overvann fra faste dekker er ført til fordrøyningsanlegg etterfølgende «laksetrapp»-metode. Overvann fra beplantingsarealer er håndtert etter «regnbed-metoden». Se ellers nærmere beskrivelser og FDVU her.

FDVU 

Ikke-permeabelt dekke (betong) og granittsokkeler er lagt over fiberduk klasse 2 overdekket av geonett med 16mm maskevidde og 15 cm maskinknust grus i fraksjon 0-20 mm. Betongdekket utsettes ikke for større belastninger enn gangtrafikk.

Begrunnet i økonomi og et portrom bredde/høyde 200 cm er det lagt vekt på intern massebalanse. Oppgravde masser fra drensgrøfter er derfor lokalt deponert under et opphevet gulv av impregnert trevirke. Dette arealet fungerer også som infiltrasjons-/fordrøyningsanlegg. 

For å maksimere opplevelsen av frodigvoksende vegetasjon er det reist en sentral, gjennomskjærende pergola i trevirke med frodige slyngplanter. Øvrige plantearealer er i hovedsak basert på stauder. Det er også lagt vekt på frie arealer for dyrking av grønnsaker og urter på private initiativ.

Driften av bakgården ivaretas av eierne selv på dugnad med vårlig og høstlig bidrag fra Små Landskap AS. 

Prosjektet ble overlevert med en særdeles hyggelig hagefest 26. juni 2018. Og tusen takk for det!

Vi benytter anledningen til å takke Bibbis Stauder, Thaugland Trelast, Sigvartsen Steinindustrier og Kvakestad Planteskole for atter et utmerket samarbeid.

 

Kvalifikasjoner

Publisert

22. januar 2019

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *