Pilestredet Park

,

Der Rikshospitalet lå fram til 2000 er det bygget 1400 boliger og næringslokaler. Boligområdet Pilestredet Park har mottatt en lang rekke priser med særlig hovedvekt på overordnete byøkologiske føringer for utbyggingen. Utemiljøet består av svært mange små park- og hagerom. Midt i boligområdet ligger den omfangsrike Sentralparken med historikk tilbake til 1880-årene. Drift og forvaltning av parkområdene er delt mellom 22 ulike eiere. Samlet park- og hageareal er 22 dekar – omlag som tre fotballbaner.

Den største eieren, Pilestredet Park Økodrift (PPØ), engasjerte oss til en gjennomgående tilstandsvurdering av alle park- og hagerommene i Pilestredet Park. Tilstandsvurderingen endte ut i en Perspektivplan med anbefalte tiltak periodisert over flere tiltaksår. Planapparatet ble presentert for beboerne i flere informasjonsmøter.

Sommeren 2018 ble vi engasjert i det første hovedtiltaket med replanting av områdene knyttet til Sentralparken og justering av gangveilinjer. Der er i alt plantet 81 slekter/arter stauder og 6500 blomsterløk (ulike narsisser, Allium og Frittelaria). Fullstendig staudeliste ser du her:

Liste stauder og løk 2018

 

I årene fremover vil (forhåpentligvis) langt de fleste park- og hagerommene bli oppjustert. Fra 2019 overtok Små Landskap AS driften av flere området i Pilestredet Park.  Driftskontrakten ble avsluttet året etter da det viste seg at eiere og styret ikke ønsket å fortsette utviklingen av parkarealene slik beskrevet i innledende, bestilte plandokumenter. 

Kvalifikasjoner

Publisert

24. januar 2019

1 kommentar

  1. Kjell Magne Hoff

    Lamper mangler lys. Meget mørkt

    Svar

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *