Pilestredet Park

Pilestredet Park

Der Rikshospitalet lå fram til 2000 er det bygget 1400 boliger og næringslokaler. Boligområdet Pilestredet Park har mottatt en lang rekke priser med særlig hovedvekt på overordnete byøkologiske føringer for utbyggingen. Utemiljøet består av svært mange små park- og...
Lille Jacob, Jessenløkken

Lille Jacob, Jessenløkken

Etter flere tiårs manglende påpasselighet lå dette semiprivate parkanlegget brakk. Vi tok i samarbeid med lokale næringsdrivende initiativ til opprustings-/rehabiliteringstiltak og framla historisk dokumentasjon for parken og hvilke tiltak vi mente var formålstjenlig....
Slottsparken

Slottsparken

Slottsparken Slottsparken ble anlagt på 1840- og 1850-tallet ut mot skogsbeltet helt i randsonen av hovedstaden i en tid da Oslos befolkning var knappe 20 000. Dagens brukerbelastning med omlag en million beboere i byen belaster Slottsparken i så høy grad at...
Stunthager

Stunthager

Stunthager Hage for Blitz  Bygget med hjelp av blitzere og folk fra Radio Orakel i samme bygning samtidig som Oslo-politikerne førte avsluttende drøftinger om hva de skulle gjøre med huset. Hagen bestod av et lass jord som ble håndraket til en passende form og dekket...