Gamlebrygga 8

Gamlebrygga 8

Nytt hus sprengt inn i en østvendt, jordfattig granittvegg, bratt som en utforløype, med spektakulær utsikt over Oslofjorden mot Drøbak. Umulig med hage? Neida. Etter heftige runder med bormaskiner og dundrende dynamitt for å føye huskroppen inn i terrenget, og ikke...
Beskjæring

Beskjæring

«Med denne boka blir forfatteren din personlige trener i beskjæring. Han forklarer deg på en lun og inspirerende måte hvordan du skal gå fram med saks og sag i hagen.» Vigmostad & Bjørke forlag...
Pilestredet Park

Pilestredet Park

Der Rikshospitalet lå fram til 2000 er det bygget 1400 boliger og næringslokaler. Boligområdet Pilestredet Park har mottatt en lang rekke priser med særlig hovedvekt på overordnete byøkologiske føringer for utbyggingen. Utemiljøet består av svært mange små park- og...
Lille Jacob, Jessenløkken

Lille Jacob, Jessenløkken

Etter flere tiårs manglende påpasselighet lå dette semiprivate parkanlegget brakk. Vi tok i samarbeid med lokale næringsdrivende initiativ til opprustings-/rehabiliteringstiltak og framla historisk dokumentasjon for parken og hvilke tiltak vi mente var formålstjenlig....
Jacob Aalls gate 17

Jacob Aalls gate 17

Eiendommen er organisert som et aksjeselskap med 26 leiligheter og fire næringslokaler. Styret kontaktet Små Landskap AS tidlig i august 2017 med ønske om pristilbud på opprusting/reparasjon av bakgården etter arbeider med boring for jordvarme. Her en kort video fra...
Nordraaks gate 25

Nordraaks gate 25

Hageanlegget tilknyttet Nordraaks gate 25 i sin opprinnelige form fra 1930 var nærmest visket ut. Gjennom årene og flere eier er det ingen overdrivelse å hevde at hagen har vært neglisjert. Ny eier ønsket en betydelig opprusting og ga oss frie tøyler i utformingen....
Little England Tea Rooms

Little England Tea Rooms

Sentralt i det historiske ladestedet Vollen i Asker kommune ligger et svært hyggelig engelskinspirert spisested. Bygningen er opprinnelig en skysstasjon med historie tilbake til 1700-tallet. Vollen særpreges historisk sett av båtbyggeri og gartnerier. Det var derfor...
Oscars gate 27

Oscars gate 27

(Tildelt Oslo kommunes hagepris for 2016) Oscars gate 27 var opprinnelig boligen til brødrene Homann, juristbrødrene som så framsynt kjøpte opp løkkene bak Slottet og utviklet området til landets mest sammensatte villabyer, nå kjent som Homannsbyen. I dag befolker...
Oscars gate 52

Oscars gate 52

Dobbelvillaen i pusset mur er tegnet av den svenske arkitekten Karl Johan Anselm Liljeström (1848-1896). Oppdragsgiveren er usikker.  I 2007 framsto hagen lite representativ og nærmest fullstendig overvokst med sviktende utegulv av marktegl. Våren 2008 ble utegulvet...
Inkognitogaten 1

Inkognitogaten 1

Murvillaen i Inkognitogaten 1 ble tegnet og oppført i 1868 av den tyskfødte byggmesteren og arkitekten Asmus Lenschow for skipsreder F. H. Heitmann. Den to etasjers villaen i tudorstil med sitt særegne tårnværelse i tredje etasje, beskrives tidlig som et vakkert, lite...